Home dezenvolvimentu Veta Lei Atividade Petrolíferu, Taur: Ida Ne’e Kompetensia PR

Veta Lei Atividade Petrolíferu, Taur: Ida Ne’e Kompetensia PR

364
0
SHARE
Primeiru Ministru Taur Matan Ruak. Photo: spesial

By: Hortencio SANCHEZ

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hatete, kona ba dezisaun ne’ebe Prezidente Republika (PR) Francisco Guterres Lu-Olo foti hodi veta lei atividade petrolíferu ne’e obrigasaun Xefi Estadu nian tanba kompetensia atu promulga ou veta.

“Ida ne’e obrigasaun Prezidente nian, hau uluk Prezidente mos hau hatene ida ne’e, veta maibe ita mak tenke estuda veta tanba saida tenke responde ba ida ne’e, maibe ida ne’e Parlamentu mak sei halo,” dehan PM Taur ba Jornalista iha Parlamentu Nasional, Kuarta (12/12/2018).

Tanba ne’e, Parlamentu Nasional mak sei iha kompetensia tomak hodi hare fila fali nune’e bele haruka fila fali ba Prezidente Republika hare.

“Ne’e Parlamentu mak sei hare, Governu nia alternative tau tiha ona iha orsamentu, la hein deit lei ne’e, karik lei ne’e promulga bele foti lansun hosi fundu petroliferu nune’e bele investe, maibe Prezidente nia kestaun ne’e mak ita tenke kontrolu maibe ami preparadu los,” dehan Taur.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here