Home dezenvolvimentu Alkatiri Aprezenta Relatoriu ZEEMS ba Xefi Governu

Alkatiri Aprezenta Relatoriu ZEEMS ba Xefi Governu

1039
0
SHARE
Prezidente ZEEMS Mari Alkatiri. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Eis Primeiru Ministru no actual Prezidente Reziaun Administrativu Espesial Oecuse Ambeno (RAEOA) Mari Alkatiri hasoru malu ho Primeiru Ministru Taur Matan Ruak hodi aprezenta relatoriu servisu durante ne’e iha Zona Merkadu Espesial Ekonomiku Sosiual (ZEEMS).

Alende aprezenta relatoriu Alkatiri partesipa mos iha reuniaun Konsellu Ministru VIII Governu Konstitusional hodi diskuti uitoan kona ba orsamentu 2019 nian.

“Agora hatene katak diskute hela kona ba orsamentu 2019, entaun ami tenke mai hato’o ami nia relatoriu depois mak desizaun Konsellu Ministru,” dehan Alkatiri hafoin remata sorumutu ho PM Taur iha Palacio do Governo Dili, Tersa (03/10/2018).

Enkuantu montante ba orsamentu ZEEMS seidauk hatene los tanba orsamentu 2019 foin tama iha prosesu diskusaun hafoin aprezenta ba Parlamentu Nasional.

Edotóra: Agida DOS SANTOS COPYRIGHT © THETIMORNEWS 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here