Home Tags Veteranus

Tag: veteranus

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

MDS Sei Fo Seguransa Espesial ba Xanana no TMR Iha EA

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Ministeriu Defeza no Seguransa (MDS) sei fo seguransa ba eleisaun antesipada (EA) iha teritoriu tomak Timor-Leste nian, inklui fo seguransa espesial...