Home Tags Same

Tag: same

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

TdT 2017 ba Deit Estranjeiru, Siklista Timoroan Boikota

By: Fidelio RAMOS THETIMORNEWS.com, DILI – Siklista Timoroan  46 lamenta tebes ho hahalok komisaun organizadora Tour de Timor (TdT) 2017 ne’ebe halo diskriminasaun ba sira...