Home Tags Arguidu

Tag: arguidu

- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

Taur: Tenki Ajuda Nasaun Ne’ebe Hetan Dezastre

By: Fidelio RAMOS THETIMOR-NEWS.com, DILI – Primeiru Ministru (PM) rekunese nasaun Timo-Leste Tenki fo kontrinbuisaun oitoan ba nasaun sira ne'ebe mak dadauk ne'e  hetan dezastre...