dezenvolvimentu

Home dezenvolvimentu
dezenvolvimentu
- Advertisement -ANDROID ---------------------------------------------------------

HOT NEWS

Lu-OlO Intrega Sertifikadu ba Atleta Teofilo-Paskoela

By: Fidelio RAMOS THETIMOR-NEWS.com, DILI – Prezidenti Republika (PR) Francisco Guterres Lu-ohin intrega sertifikadu apresiasaun direita ba atleta difisienti Teofilo Freitas no Pascoela Perreira Dos...