Home nasional Salva Isabel Hosi Meza PN, UDT Deside Hari Bankada ho FM

Salva Isabel Hosi Meza PN, UDT Deside Hari Bankada ho FM

2048
0
SHARE
Deputada Isabel Ximenes hamrik hamutuk ho deputadu Gilman dos Santos iha uma fukun Parlamentu Nasional. Photo: TTN/Hortencio Sanches

By: Hortencio SANCHES

THETIMOR-NEWS.com, DILI – Deputadu Bankada UDT hanesan mos Prezidente Partidu Gilman dos Santos hatete, sira sei hari bankada hamutuk ho Partidu Frente Mudansa atu nune’e bele salva deputada Isabel Maria B. Freitas Ximenes hosi meza Parlamentu Nasional tanba rezimentu la fo dalan atu deputadu ida assume kargu rua.

“Ami deside atu hari bankada ida deit tanba kondisaun Seinora Isabel tama onaiha meza Parlamentu nian entaun nia labele mos asuni kargu hanesan Xefe Bankada tanba ne’e mk ami hamutuk hodi salva nia hosi nia kargu,” dehan Gilman ba Jornalista iha PN, Kinta (21/06/2018).

Antes ne’e, deputada Isabel Maria B. Freitas Ximenes hamutuk ho deputadu  Antonio de Sa Benevides, Gilman dos Santos hamahan hamutuk iha koligasaun FDD, maibe tanba desintendementu politiku ne’ebe mosu iha koligasaun laran deputadu tolu ne’e tenke fahe malu ba bankada ida-idak nian.

Koligasaun FDD Nakfera

Semana hirak liu ba kotuk, votasaun ba lista kandidatura Vise Prezidente Parlamentu nain rua, Sekretaria meza no vise nain rua, iha votasaun bankada FRETILIN, PD no deputadu ida hosi FDD Antonio de Sa Benevides auzensia hosi plenaria.

Maibe deputadu rua seluk ne’ebe hamahan an iha FDD hanesan deputada Isabel Maria B. Freitas Ximenes hosi Fente Mudansa no Gilman dos Santos deside mesak dalan hodi la abandona plenaria no razaun hosi deputadu UDT hodi fo apoiu ba deputada Isabel Maria hodi kandidata ba Sekretaria mezaa ne’ebe aprezenta hosi AMP.

Ho nune’e mak lider masimu hotu iha FDD foti dezisaun hodi dizolve koligasaun FDD no deputadu sirahamrik ho partidu keta-ketak iha PN.

Editóra: Agida DOS SANTOS I COPYRIGHT THETIMORNEWS © 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here